Skip to content

FASTIGHETSFÖRMEDLING AV SKOGSFASTIGHETER

En god fastighetsaffär handlar inte enbart om ett bra pris, utan även om service och energi.

Thiger Skog verkar för ett långsiktigt och lönsamt skogsägande.

REDOVISNING & BOKFÖRING

Det ska vara enkelt att driva företag.
För oss är det viktigt att du kan lägga tid på ditt företagande, låt oss ta hand om din bokföring och redovisning så får du använda din tid till det du tycker är roligast, ditt företag!

BOUPPTECKNINGAR & ARVSKIFTEN

När någon går bort innebär det ofta att tillgångar ska gå vidare till arvtagare och eventuella testamentstagare. Vi på Thiger Skog hjälper er hela vägen och ser till att göra processen så enkel som möjligt.

DEKLARATION & RÅDGIVNING

Vi vet att Du hellre vill lägga tid på annat, låt oss därför hjälpa dig med din deklaration.

Vi ser över hela din situation innan vi ger rådgivning för att du ska få bästa möjliga resultat.

GENERATIONSSKIFTEN

Vi har lång erfarenhet av att bistå familjer med olika förhållanden och hjälper Er att genomföra generationsskiftet på ett smidigt och ansenligt sätt. 

VÄRDERING AV SKOGSFASTIGHETER

Att värdera jord- och skogsbruksfastigheter kräver kunskap, erfarenhet och hög kännedom om den lokala marknaden. Låt oss hjälpa dig!