Skip to content

Om Oss

Vi på Thiger Skog & Mäklarbyrå AB strävar efter att skapa goda & långsiktiga kundrelationer.
Vårt mål är att vid alla tillfällen leverera över Er förväntan.
Detta strävar vi efter genom de tre byggstenarna Förtroende, Engagemang & Kunskap

Förtroende

Hela vår verksamhet och relationer till kunder bygger på ömsesidigt förtroende. Vi föredrar att jobba nära våra kunder för att deras förväntningar ska uppfyllas.

Engagemang

Vi vill visa engagemang genom att vara delaktiga i kunders samtliga steg oberoende av vilken del Du behöver hjälp med. Alla våra kunder är unika, därför blir våra råd skräddarsydda för just dig, din skog och din framtid.

Kunskap
Eftersom våra tjänster är individberoende, och ingenting är standardiserat, ställs det stora krav på oss medarbetare. Vi ser oss själva som kreativa problemlösare som tar oss an varje uppdrag med positiv inställning. Vi har alla har akademisk utbildning samt lång praktisk erfarenhet och vårt mål är att lära av varandra, ta tillvara på varandras expertis och ständigt utvecklas.

Skogsmäklare, Fastighetsmäklare, Mäklare, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Sorsele, Västerbotten